2018-2019 YILLARINDA 20 PUAN İLAVE DESTEK SAĞLANACAK HEDEF ÜLKELER

Dünya ticaret sahnesinde ülkeler; Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH), dış ticaret hacim ve kapasitesi, nüfus, kültürel, teknolojik alt yapı, kültürel yapı, siyasi ve konjonktürel durumları baz alınarak değerlendirilmekte ve bu değerlendirmeler ışığında da ülke bazlı ihracatı teşvik edici politikalar belirlenmektedir.

 

Ülkemizde de T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan kapsamlı hedef ve öncelikli ülke çalışmaları neticesinde, belirlenen dönem bazında ülkemiz ihracatçıları açısından potansiyeli yüksek ülkeler belirlenmekte, bu ülkelere yapılan ihracatlar ayriyeten teşvik edilmektedir.

 

Bu bağlamda, Bakanlıkça 2018-2019 yıllarında pazar araştırması, pazara giriş, fuar katılımı, tasarım, marka tanıtım, Turquality, ihracat iade yardımları vs. konularda 20 puan ilave destek sağlanacak hedef ülkelere ait liste ilişikte sunulmuştur.

2018-2019 YILLARINDA 20 PUAN İLAVE DESTEK SAĞLANACAK HEDEF ÜLKELER


Tüm Haberler