İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 31.12.2019/30995 (5.Mükerrer) sayısında yayımlanan ‘’Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/56)’’ kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin bir kısım usul esaslarda değişikliler yapılmıştır. Özetle;

- Daha evvel Tebliğ’in üçüncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan, ihracat işlemlerine ilişkin bedellerin en az %80’inin bir bankaya satılmasına ilişkin zorunluluk kaldırılmış olup, üçüncü fıkrada yapılan düzenleme ile döviz üzerinden yapılacağı beyan edilen ihracat karşılığında, farklı bir döviz cinsinin de getirilebileceği belirtilmiştir.

- İhracat işlemlerine ait sözleşmelerde bedellerin tahsili için fiili ihraç tarihinden itibaren 180 günden fazla vade öngörülmüş ise, bedellerin vade bitiminden itibaren 90 gün içinde yurda getirilmesi şeklinde düzenleme yapılmıştır.

- İhracat bedellerin yurda getirilmesine yönelik ödeme şekillerine banka ödeme yükümlülüğü (BPO) eklenmiştir.

- İhracat ve ithalata ilişkin tarafların aynı kişiler olması ve ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, mal ihraç ve ithal bedellerinin bankalarca mahsubuna ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirleneceği belirtilmiştir.

- İhracat bedellerin yurda getirildiğine ilişkin olarak bankalarca Tebliğ ekinde yer alan İhracat Bedeli Kabul Belgesi düzenlenecektir.

- İhracat bedellerinin yurda getirilememesine yönelik Mücbir sebep halleri ile mücbir sebep dışındaki durumlarda ihracat hesaplarının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Vergi Dairesi Başkanlıkları veya Vergi Dairesi Müdürlüklerince değerlendirilip sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

- Bankalar, Vergi Dairesi Başkanlıkları/Vergi Dairesi Müdürlükleri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkisi dahilinde bulunan terkin tutar/oranları yeniden belirlenmiştir olup, düzenlemelere ilişkin olarak TCMB Genelgesinde revize yapılması beklenmektedir.

Getirilen düzenleme ile, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine yönelik uygulama kalıcı hale getirilmiştir.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT BEDELLERİ HAKKINDA) (TEBLİĞ NO 2018-32-48)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2019-32-56)


Tüm Haberler