TRT BANDROL GELİRLERİ

Resmi Gazetenin 08.07.2017/30148 tarih/sayısında yayımlanan‘’3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2017/10628)’’ kapsamında 3093 sayılı Karar yeniden tanımlanarak, TRT Bandrol ücretine tabi tutulan eşyanın GTİP bazlı revize edilmiş güncel listesi yayımlanmıştır.

 

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Karar ekte sunulmuştur.

TRT BANDROL GELİRLERİ (2017-10628 KARAR)


Tüm Haberler