BALIK UNU, KETEN TOHUMU, HUBUBAT/BAKLAGİL KEPEK, KAVUZ VS. İLE BİR KISIM BİTKİLERİN KÜSPE VE ARTIKLARINDA G.V. ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 22.11.2017/30248 tarih sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren ekli 2017/10796 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında;

 

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 2301.20.00.00.11 GTİP kapsamında yer alan Balık Unu ithalatında, sadece D8 ülkeleri ile diğer ülkeler için uygulanmakta olan %2 oranındaki Gümrük Vergisi sıfırlanmış olup, Karar’ın yayımı tarihi itibariyle bu üründe geldiği ülkeye bakılmaksızın gümrük vergisi %0 olarak belirlenmiştir.

 

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 1204.00.90.00.00 GTİP kapsamında yer alan Keten Tohumu (Tohum amaçlı kullanılanlar hariç) ithalatında uygulanmakta olan %0 oranındaki Gümrük Vergisi AB, EFTA, D8 ve Diğer Ülkeler için %10 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2302 pozisyonunda yer alan hububat veya baklagillerin kepek, kavuz ve diğer kalıntılarının AB, EFTA, G. Kore, Malezya, D8 Ülkeleri ile Diğer Ülkelerden yapılacak ithalatında Gümrük Vergisi sıfırlanmıştır.

 

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2306 pozisyonunda yer alan pamuk, keten, ayçiçeği, rep ve kolza tohumundan elde edilen küspe veya diğer katı artıkların ithalinde çeşitli ülkeler bazında %7,3 ile  %13,5 arasında uygulanmakta olan Gümrük Vergisi oranları, eşyanın hayvan yemi olarak kullanılması kaydıyla Nihai Kullanım hükümleri çerçevesinde ithali durumlarında tatbik edilecek Gümrük Vergisi %6,5 olarak yeniden belirlenmiştir.

 

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2017-10796)

Tüm Haberler