DENİZ LİMANLARINDA GÜMRÜK HİZMETLERİNE İLİŞKİN ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 08.04.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan 27.03.2019 tarih, 2019/8 Genelgelerinde; Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi yayımlanmıştır. Genelgede özetle;

 

Deniz limanlarındaki gümrük kontrolü aşamasında işletici kuruluşlarca verilecek hizmetler için, Genelgede belirtilen ücretlerden daha yüksek bir ücret tahsil edilemeyeceği,

 

Genelgede belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında mühür/kilit takma-sökme, konteyner kapak açma, CFS planlama-düzenleme, dokümantasyon vb. hizmetler için herhangi bir ücret tahsil edilemeyeceği, ayrıca Genelgede belirtilen bir kısım hizmetler için belirlenen indirim oranlarının uygulanması gerektiği,

 

Küşat, elleçleme vb. özel hizmetler, ardiye ücretleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yetki ve görev alanındaki hususların Genelge kapsamı dışında tutulduğu,

 

Genelgede belirlenen ücret ve esasların, mesai saatleri dışında veya resmi tatil günlerinde de aynı şekilde uygulanacağı,

 

Genelge hükümlerine uyulmaması halinde, tüm işletici kuruluşlara beher işlem için GK 241/7 uyarınca 5000 (Beşbin) TL tutarında usulsüzlük cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

 

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemlerine İlişkin Azami Ücret Tarifesi (2019-8 Genelge)


Tüm Haberler