YATIRM TEŞVİK BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİ

Resmi Gazetenin 31.05.2018/30437 tarih/sayısında yayımlanan Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği ile, Yatırım Teşvik Belgelerine ilişkin elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemler için müracaata bulunacak yatırımcılar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendirilmesine ilişkin usul/esaslar belirlenmiştir.

 

Tebliğ kapsamında işlemler Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) olarak belirtilen web tabanlı uygulama üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Yatırımcılar adına işlem yapmak üzere yetkilendirilecek kullanıcıların nitelikli elektronik sertifika’ya haiz olmaları gerekmektedir.

 

Yetkilendirme başvurusu, dilekçe, İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti, Taahhütname, Kullanıcı Yetkilendirme Formu ile, Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılacak olup, ayrı ayrı Yetkilendirme Formu ve Taahhütname verilmesi suretiyle birden fazla kullanıcı yetkilendirilebilir.

 

Yapılan başvuruya müteakip, Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından sisteme (E-TUYS) tanımlama ve onay işlemleri yapılarak, sonuç yatırımcının e-posta adresine bildirilecektir.

 

Tebliğ’de yetki sürelerinin uzatılması, iptaline ilişkin hükümlere de yer verilmiş olup, yatırımcıya ait unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ile diğer bilgilerde değişiklik olması halinde kullanıcı bu bilgiler sistem üzerinden güncelleyebilecektir. Ancak Vergi numarasının değişmesi durumunda önceki yetkilendirmeler iptal edileceğinden yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması söz konusu olacaktır.

 

Yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan Tebliğ ekte sunulmuştur.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME TEBLİĞİ


Tüm Haberler