BİR KISIM PLASTİKTEN MAMUL EŞYA, TAKLİT MÜCEVHER, İNŞAAT, DEMİR ÇELİK, KABLO, DEVRE KESİCİ, TEELVİZYON ALICI CİHAZLERI, PROJEKTÖR VE OYUNCAK İTHALATINDA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Resmi Gazetenin 10.12.2018/30621 tarih/sayısında yayımlanan ekli 433 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar kapsamında bazı ürünlerin ithalatında İlave Gümrük Vergisi tahsil edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır. Karar kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

-      3917 pozisyonunda yer alan bir kısım Plastik boru, hortum ve bağlantı elemanları için %10

-      3922 pozisyonunda yer alan bir kısım plastikten banyo, tuvalet eşyası için %10

-      3925 pozisyonunda yer alan bir kısım plastikten inşaat malzemeleri için %10

-      4805 pozisyonunda yer alan bir kısım kağıt/kartonlar için %10

-      6802 pozisyonunda yer alan bir kısım işlenmiş taş ve mamulleri için %10

-      7117 pozisyonunda yer alan bir kısım taklit mücevherci eşyası için %18

-      7308 pozisyonunda yer alan bir kısım inşaat ve inşaat aksamı malzemeler için %10

-      7314 pozisyonunda yer alan demir çelikten bir kısım ızgara, ağ ve kafeslikler için %10

-      7315 pozisyonunda yer alan demir çelikten bir kısım zincirler için %10

-      7321 pozisyonunda yer alan soba, ocak ve. Eşyanın aksamları için %10

-      8528 pozisyonunda yer alan bir televizyon alıcı cihazları, monitör ve projektörler için %10

-      8536 pozisyonunda yer alan otomatik devre kesiciler için %10

-      8544 pozisyonunda yer alan kablo, tel, iletken vb. eşyalar için %15

    9503 pozisyonda yer alan bir kısım oyuncaklar için %15 ile %30

-      Oranlarında İlave Gümrük Vergisi (İGV) alınmasına Karar verilmiştir.

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Morityus, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (CUMHURBAŞKANLIĞI KARAR SAYISI. 433)


Tüm Haberler