İTHALATTA KAYIT BELGESİ ARANMAYACAK EŞYADA MUAFİYET SINIRI BRÜT 50 KG DEN 25 KG YE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR

Resmi Gazetenin 20.08.2019/30864 tarih/sayısında yayımlanan düzenleme ile, İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1)’in 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Brüt 50 kg muafiyet üst sınırı, brüt 25 kg olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Tebliğ kapsamında tekstil ürünleri ağırlıklı olmakla birlikte, teknik işlerde kullanılan bir kısım tekstil eşyasının da kayıt belgesi uygulamasına tabi olduğu bilinmektedir.

 

Değişikliğe ilişkin uygulama 15 gün sonra yürürlüğe gireceğinden, mağduriyet yaşanmaması adına önceden aksiyon alınması önemlidir.

 

Tebliğin dördüncü maddesine eklenen fıkra kapsamında Tebliğin EK III’üne “Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı”, “İplik Detay Beyanı” ve “Elyaf Detay Beyanı” eklenmiştir

KAYDA ALINAN EŞYA LİSTESİ

Detay Beyanları

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2019-1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Tüm Haberler