BİR KISIM PAMUKLU, SENTETİK, SUNİ DEVAMSIZ LİFLERDEN İPLİKLERİN İTHALATINA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 16.01.2019/30657 tarih/sayısında yayımlanan 651 sayılı ‘’ İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’’ kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

- 5205 ve 5206 pozisyonunda yer alan bir kısım pamuk iplikleri için %5 ile %8

- 5402 pozisyonunda yer alan sentetik filament iplikleri için %5

- 5509 pozisyonunda yer alan sentetik devamsız liflerden iplikler için %8

- 5510 pozisyonunda yer alan suni devamsız liflerden iplikler için %8

 

Oranlarında İlave Gümrük Vergisi alınmasına Karar verilmiştir.

 

Ülkemizin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova, Faroe Adaları, Güney Kore, Morityus, Malezya ve Singapur menşeli ürünlerin A.TR, EUR 1/EUR MED, FATURA BEYANI, MENŞE BEYANI vs. eşliğinde ithali halinde ilave Gümrük Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmekle birlikte, GTS ülkeleri ve diğer ülke menşeli eşyalardan ilave gümrük vergisi tahsilatı yapılacaktır. Dolayısıyla A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilecek olan eşyalarla birlikte Menşe Belgesi/Menşe İspat Belgesi’nin ibraz edilmesi önem arz etmektedir.

 

Karar’a konu ürünlerin DİİB kapsamında ithal edilip, işlem görmüş ürün halinde ihracındaki TEV hesaplamasında ilave gümrük vergisi dikkate alınmayacaktır.

 

Karar’a konu ürünlerin aynı zamanda İthalat Rejim Kararı V. Sayılı Liste Kapsamında olması ve beyanın da V. Sayılı Listeye dayanılarak yapılması durumunda ilave gümrük vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

Karara konu değişiklikler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi veya Özet Beyan’ın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI. 651)


Tüm Haberler