CEZAYİR TARAFINDAN İTHALİ YASAKLANAN VE GÜMRÜK VERGİSİ ARTTIRILAN ÜRÜNLER

Cezayir tarafından 01.01.2018 tarihi itibariyle ekli listeler muhteviyatı 851 eşyanın ülkeye ithali geldiği ülkeye bakılmaksızın yasaklanmış, 129 eşyada ise Gümrük Vergileri %30 ile %60 oranında arttırılmıştır.

 

Listelerde GTİP numarası ve mal tanımı belirtilen ürünleri anılan ülkeye ihraç edecek firmaların Cezayir ihracat bağlantılarında bu durumu dikkate alarak hareket etmeleri önem arz etmektedir.

 

EK 1 - CEZAYİR TARAFINDAN GÜMRÜK VERGİSİ ARTTIRILAN ÜRÜN LİSTESİ

EK 2 - CEZAYİR TARAFINDAN İTHALİ YASAKLANAN ÜRÜN LİSTESİ


Tüm Haberler