4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 15.05.2019/30775 tarih/sayısında yayımlanan değişiklik kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 EUR geçmeyen eşyaya tanınan gümrük muafiyeti kaldırılmıştır.

 

Kıymeti 150 EUR geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlara gümrük muafiyeti getirilmiştir.

 

Kıymeti 1.500 EUR geçmeyen ve posta/hızlı kargo yoluyla gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar için %8 oranında uygulanmakta olan maktu vergi sıfırlanmıştır.

 

Posta/hızlı kargo kapsamında ihracat rejimine konu eşya için, miktar veya değer limitlerinin arttırılmasına yönelik Bakanlık yetkisi beş katından on katına çıkarılmıştır.

 

Düzenlemelerin yürürlük tarihi, yayımı takip eden 15 (Onbeş) gün sonra olarak belirlenmiştir.

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1111 SAYILI KARAR

 


Tüm Haberler