GÜNEY AFRİKA MENŞELİ BİR KISIM BİNEK OTOMOBİL İTHALATINDA TOPLU KONUT FONU UYGULAMASI GETİRİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 01.06.2017/30083 tarih/sayısında yayımlanan ‘’Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar (Karar No. 2017/10236)’’  kapsamında; AB ülkelerinden A.TR Belgesi eşliğinde ithal edilen Güney Afrika Menşeli 8703.23.19.11.00 ve 8703.32.19.11.00 GTİP numaralı ‘’Silindir hacmi 1500 cm3’ü geçen fakat 1600 cm3’ü geçmeyen’’  binek otomobillerin  ithalatında CİF bedelin %10’u oranında  Toplu Konut Fonu tahsilatına yönelik düzenleme yapılmıştır.

 

Karar’da, gümrük idarelerinin sonradan kontrol kapsamında ithalatçılardan menşe ispat belgeleri ile eşyanın menşeinin tespitine yönelik ilave bilgi/belge talebinde bulunabileceği belirtilmiş olup; Menşe saptırmasının tespiti veya talep edilecek bilgi/belgelerin ibraz edilememesi halinde müeyyide uygulanması söz konusu olabilecektir.

 

Yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek olan Karar ek’te sunulmuştur.

 

GÜNEY AFRİKA MENŞELİ BİR KISIM BİNEK OTOMOBİL İTHALATINDA TOPLU KONUT FONU UYGULAMASI


Tüm Haberler