01.07.2017 DÖNEMİ ASKIYA ALINMASI VEYA TARİFE KONTENJANI AÇILMASI GÖRÜŞÜLECEK EŞYALAR

Ekli 19.11.2016 tarihli mevzuat bültenimize konu edildiği üzere; 

01.07.2017 dönemi için askıya alınması (V. Sayılı Listeye ilave ) veya tarife kontenjanı açılması gündemde olan ürünlerle ilgili toplanan talep, itiraz, görüş ve öneriler kapsamında nihai şekil verilen eşyaların listesi, Ekonomi Bakanlığı web sayfasında yayımlanmıştır.  

Liste konusu ürünler, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı ‘’Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG)’’ tarafından müzakere edilerek nihai karara bağlanacaktır. 

Bu minvalde, bahse konu ürünleri ithal veya ihraç eden firmaların, 01.07.2017 tarihinden sonraki işlemlerinde bu doğrultuda pozisyon almalarında fayda olacaktır.

Bahse konu liste ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK 1 - 1 7 2017 Dönemi İçin Askıya Alma veya Tarife Kontenjanı Talebinde Bulunulan Eşya


Tüm Haberler