BİR KISIM ARAÇ DIŞ LASTİK İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 12.05.2016/29710 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2)ile 4011.10.00.90.12 (Otomobil ) ve 4011.20.10.00.19 (Otobüs-kamyon) GTİP kapsamında yapılan bir kısım dış lastik ithalatında 5 USD/Kg olarak uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim, Resmi Gazetenin 11.04.2017/30035 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2) ile 3 USD/Kg şeklinde yeniden düzenlenmiş olup, bu vesile ile 2016/2 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ ek’te bilgilerinize sunulmuştur.

 

EK 1- İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-2)

EK 2- GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU


Tüm Haberler