MOTORSUZ BİSİKLET VE BENZERİ TAŞITLAR İLE KADRO (ÇERÇEVE)'LARIN İTHALİNDEKİ GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Bilindiği üzere 25.01.2007 tarihi itibariyle 2007/12 sayılı Tebliğ, devamında 07.11.2012 tarihi itibariyle de 2012/6 sayılı Tebliği  kapsamında Motorsuz Bisiklet ve benzeri taşıtlar ile Kadro (Çerçeve)’ların ithalinde kıymet bazlı gözetim uygulanmaktadır.

 

Aynı eşyalara ilişkin olarak Resmi Gazetenin 02.03.2018/30348 tarih/sayısında yayımlanan ekli 2018/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ ile, 2012/6 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılarak Kadro (Çerçeve) için gözetim rakamı düşürülmüştür.

 

Tebliğ kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen gümrük kıymetinin altındaki fiyata haiz ithalatlarda, yurtdışı gider beyanı ile fiyat tamamlaması yapılarak ithalat yapılması mümkündür. Aksi durumda elektronik ortamda (Sistemsel sorunların varlığı halinde Tebliğ eki belge/bilgiler nezdinde) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurulup Gözetim Belgesi alınması gerekmektedir.

 

Formun Üstü
G.T.İ.P. Formun Altı
Eşya Tanım Birim Gümrük Kıymeti (USD/Adet) 
(YENİ HALİ)
Birim Gümrük Kıymeti (USD/Adet)
(ESKİ HALİ)
8712.00 Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlikli taşıtlar (Üç tekerlikli dağıtım amaçlı bisikletler dahil) 200 200
8714.91.10.00.00 Çerçeveler 25 50

 

EK 1 - 2018-1 Tebliğ Eki

EK 2 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2018-1)


Tüm Haberler