KOSOVA BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYONUNA DAHİL EDİLMİŞTİR

Türkiye & Kosova Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde, Resmi Gazetenin 11.09.2019/30885 tarih/sayısında yayımlanan Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, Kosova Cumhuriyeti Batı Balkan Menşe Kümülasyonuna dahil edilmiştir.

01 Eylül 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında, Kosova’ya yapılacak ihracat işlemlerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenebilecektir.

BATI BALKAN MENŞE KÜMÜLASYON SİSTEMİ KAPSAMI TİCARETTE EŞYANIN TERCİHLİ MENŞEİNİN TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Tüm Haberler