ABD MENEŞELİ BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ORANLARINDA İNDİRİME GİDİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 22.05.2019/30781 tarih/sayısında yayımlanan 1130 sayılı Karar ile, ABD menşeli bir kısım eşyanın ithalatında uygulanmakta olan Ek Mali Yükümlülük oranlarında indirime gidilmiştir.

Önceki uygulama ile karşılaştırıldığında, indirim oranlarının istisna bir iki eşya hariç olmak üzere %50 civarında olduğu görülmektedir.

Bahse konu Karar 21.05.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

ABD MENEŞELİ BİR KISIM EŞYANIN İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK ORANLARINA İLİŞKİN 1130 SAYILI KARAR


Tüm Haberler