SERBEST BÖLGE ADRESLİ MALLAR'A İLİŞKİN 2003/2 SAYILI GENELGE

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün, Serbest Bölge Adresli Mallara ilişkin 2003/2 sayılı Genelgeleri’nin güncel hali ekte sunulmuştur. Özetle;

 

- Serbest Bölge adresli eşyanın gümrük işlemlerine müteakip doğrudan Serbest Bölgeye alınması esas kılınmıştır.

 

- Aynı Konşimento muhteviyatı eşyanın sadece bir bölümünün Serbest Bölge adresli olması halinde, maksimum 45 gün süreyle geçici depolama alanı veya antrepoda kalmasına müteakip Serbest Bölgeye aktarılması gerekmekte olup, bu kurala uymayan ve antrepo/geçici depolama yerine alınan serbest Bölge adresli eşyanın Serbest Bölgeye girişine izin verilmeyecektir.

 

- Diğer taraftan üretim ruhsatına haiz kullanıcıların talebi halinde, Bölge Müdürlüğünün uygun görüşü/Genel Müdürlüğün onayıyla, yüksek tonajlı girdilerde maliyet azaltıcı mahiyette geçici depolama yeri veya antrepo kullanılmasına taahhütname alınıp Bölge Müdürlüğü gözetiminde sevkiyat yapılması suretiyle izin verilebilecektir.

Serbest Bölge Adresli Mallara İlişkin 2013-4 ve 2018-1 Sayılı Genelgeler ile Yapılan Değişikliklerin İşlenmiş Olduğu 2003-2 sayılı Genelge


Tüm Haberler