İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE İLİŞKİN TCMB İHRACAT GENELGESİNDE REVİZEYE GİDİLMİŞTİR

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin TCMB İhracat Genelgesinde, ‘’İhracat Bedellerinin Tahsili’’ başlıklı 8 maddesine eklenen 8 numaralı bent kapsamında revizeye gidilmiştir. Bu bağlamda;

 

İhracatçının hesabına yurt dışından transfer edilen ihracat bedelinin alışı yapılmaksızın başka bir hesaba transfer edilmesi durumunda, ihracatçının hesabına yurt içindeki başka bir hesaptan söz konusu tutar kadar dövizin veya Türk lirasının tekrar transfer edilmesi halinde, hesaba ilk transfer edilen bedelin ihracat işlemi ile ilgili ve yurt dışı kaynaklı olduğunun;

 

  • Satış sözleşmesi, kesin veya proforma fatura, gümrük beyannamesi, banka hesap özeti gibi belgelerle tevsik edilmesi,
  • İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin süre hükümlere aykırılık oluşmadığının tespit edilmesi ile,
  • İşlem ve kişilerle ilgili uluslararası yaptırımların dikkate alınması kaydıyla

 

Söz konusu bedelin ihracat bedeli olarak kabul edilerek alışının yapılması mümkün hale getirilmiştir.

TCMB İHRACAT GENELGESİ (20.06.2019 TARİHLİ GÜNCEL)


Tüm Haberler