ÇİN MENŞELİ BAZI YASSI ÇELİK ÜRÜNLERİN AB ÜLKELERİNE İTHALATINDA KESİN DAMPİNG ÖNLEMİ

AB 2016/1777 sayılı Direktifi kapsamında; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı alaşımsız veya diğer alaşımlı çelikten (Paslanmaz çelik, silikon-elektrikli çelik, takım çeliği ve yüksek hız çeliği hariç) mamul, sıcak haddelenmiş, kaplanmamış, rulo halinde olmayan, kalınlığı 10 mm’yi geçen ve genişliği 600 mm veya daha fazla olan veya kalınlığı 4,75 mm ve yukarısı olan ve genişliği 2050 mm veya daha fazla olan yassı ürünler için geçici teminat alınması şeklinde başlattığı anti-damping önlemi, 28.02.2017 tarihli, ‘’COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/336’’ Direktif ile kesinlik kazanmıştır. Keza, geçici önlem kapsamında alınan teminatların da kesin olarak tahsiline karar verilmiştir. 

Damping uygulamasına konu GTİP bazlı ürünler, soruşturma sürecinde işbirliğine gelinen firma bazlı indirimli damping oranlarını gösterir liste ile 2017/336 sayılı  AB Direktifi ekte sunulmuştur. 

EK 1 - COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017-336

 

Tüm Haberler