BİR KISIM TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ EŞYASININ İTHALAT DENETİMİYLE İLGİLİ TÜM İŞLEMLER RİSK ANALİZİNE GÖRE TAREKS ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR

Resmi Gazetenin 07.11.2020/31297 tarih/sayısında yayımlanan Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/18) ile, bir kısım tekstil, konfeksiyon, ve deri eşyasının ithalat denetimi ile ilgili tüm işlemlerin risk analizine göre, TAREKS üzerinden yapılacağına dair düzenleme yapılmıştır.

Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsamaktadır.

Daha evvel TAREKS sistemi üzerinden tanımlaması yapılmamış firmaların, tanımlama ve kullanıcı yetkilendirmesi yapmaları gerekir.

Risk analizine göre fiili denetime yönlendirilmeyen eşyanın ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşmakla birlikte, fiili denetime yönlendirilen eşya ile ilgili olarak mevzuata aykırılık tespit edilmemesi durumunda, ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulacaktır.

A.TR Dolaşım Belgeli olduğu TAREKS’te beyan edilen eşyalar için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacağı belirtilmiş olmakla birlikte, risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, fiili denetime tabi tutulabileceği belirtilmiştir.

Tebliğin 1 numaralı ekinde denetime tabi ürünlerin listesine yer verilmiştir.

Bahse konu Tebliğ 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2021-18)

Tebliğ (2021-18) Ekleri

Taahhütname (Ek-3)


Tüm Haberler