01.07.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN V. SAYILI LİSTE REVİZE EDİLMİŞTİR

Türkiye & AB Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde, sanayicinin daha düşük maliyetle hammadde veya yarı mamul girdi temin ederek rekabet gücünü artırması adına üçüncü ülkelerden sıfır veya indirimli gümrük vergisi oranları ile ithal edebilecekleri eşyalara ilişkin V. Sayılı Listeye ekleme ve çıkarmaların yapıldığı 2703 sayılı ‘’İthalat Rejim Kararına Ek Karar’’, Resmi Gazetenin 30.06.2020/31171 tarih/sayısında yayımlanarak, 01.07.2020 - 31.12.2020 dönemine ait liste güncellenmiştir.

V. Sayılı Listede belirtilen indirimli veya sıfır Gümrük Vergisi (GV) oranlarından istifade edilebilmesi için;

  • İthal eşyasının listede belirtilen özelliklere uygun olması,
  • Nihai Kullanım şartına haiz olanlar için, Nihai Kullanım mevzuatı çerçevesinde TPS üzerinden izin alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Özellikle İlave Gümrük Vergisine (İGV) tabi olan eşyanın aynı zamanda V. Sayılı Liste kapsamında olması durumunda, İlave Gümrük Vergisi (İGV) tahsil edilmemektedir. 

Dolayısıyla V. Sayılı Liste kapsamına giren eşyanın ithalatında Gümrük Vergisi (GV) ile birlikte İlave Gümrük Vergisi (İGV) avantajı söz konusu olacaktır.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (KARAR SAYISI 2703) (V SAYILI LİSTEYE EKLEME-ÇIKARMA)

V Sayılı Liste (Güncel)


Tüm Haberler