BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN İTHALİNDE İZİN BELGESİNİN ARANACAĞINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 29.11.2023/32384 tarih/sayısında yayımlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22) ile, 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 GTİP kapsamında yer alan elektrikli araçlardan AB veya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzaladığımız ülkeler menşeli olmayanların serbest dolaşıma girişlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluşlarca düzenlenen “İzin Belgesi” nin aranacağına yönelik düzenlemeye gidilmiştir.

Düzenleme kapsamında özetle;

AB veya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında yapılacak beyanlarda muafiyeti sağlanabilmesi için, araçların A.TR Belgesi veya ilgili STA kapsamında ibrazı gereken Menşe İspat Belgesi ile gelmesi şart kılınmıştır.

İzin Belgesi düzenlenebilmesi için;

  • Satış sonrası montaj/servis/bakım/onarım için TS 12047 ve TSE K 646 standardı ile 7 coğrafi bölgede asgari 20 servis istasyonunun firma tarafından kurulduğunun TSE tarafından belgelendirilmesi
  • Araç alım/satım/bakım/onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya MYK tarafından verilen yeterlilik belgesine sahip olmaları
  • İthalata konu her bir marka için asgari 40 personelli Çağrı Merkezi ile hizmet verilmesi
  • İthalatı yapılacak araç imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması
  • Batarya sistemlerinin izlenmesi/kontrol ve denetimine ilişkin olarak taahhütname verilmesi

Gerekli kılınmış olup, düzenlemenin yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

İTHALAT 2023-22 Tebliğ.docx

Tüm Haberler