G.KORE VE MAKEDONYA MENŞELİ & ÇIKIŞLI MENTEŞE, ASKILIK, DİRSEK İLE, MOBİLYALAR İÇİN DONANIM EŞYASI İTHALATINDA DAMPİNG VERGİSİ ALINMASINA KARAR VERİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 27.03.2021/31436 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/14) ile, Tarife Cetvelinin 8302 pozisyonunda yer alıp Güney Kore ve Makedonya menşeli menteşeler, askılıklar ve mobilyalar için donanım eşyası ithalatında kg bazında 0,75 ile 1,64 USD tutarlarında anti damping vergisi alınmasına karar verilmiştir. Özetle;

Bilindiği üzere bahse konu önlem halihazırda farklı tutarlarda olmak üzere Çin, Hindistan, İspanya, Yunanistan, İtalya, Tayland, Endonezya, Malezya ve Tayvan için uygulanmakta, bu ülkelere G. Kore ve Makedonya eklenmiştir. Düzenleme kapsamında;

- Tarife Cetvelinin 8302.10 alt pozisyonda yer alan menteşeler ile 8302.50.00.00.00 GTİP kapsamındaki askılık, dirsek vb. eşyası için Kg x 1,64 USD

- Diğer mobilyalar için donanım ve tertibat eşyasının yer aldığı 8302.42.00.00.19 GTİP kapsamındaki eşya için Kg x 0,75 USD

Tutarında anti damping vergisi, yayımı tarihi (27.03.2021) itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-14)

Tüm Haberler