AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazetenin 22.02.2019/30694 tarih/sayısında yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile;

 

Tebliğ’in ‘’5/1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin; her bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi başına 250 kilogramı ve ayda 4 beyannameyi aşmaması veya azami 5 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kg kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz’’ (Mülga 22.02.2019)

 

Şeklindeki Uygunluk yazısı aranmayacak durumlar başlıklı 5.inci maddenin 1 fıkrası;

 

“5/1) Ek-1 kapsamındaki akaryakıt harici petrol ürünlerinin, ayda toplam 1.000 kilogramı aşmaması veya azami 5 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla ithalinde ya da azami 25 kilogram kapasiteli ambalajlar içinde olması koşuluyla yurt içinden temininde uygunluk yazısı aranmaz.”  

 

Olarak yeniden düzenlenmiş olup, ayda 4 beyanname ve beyanname bazında maksimum 250 kg şeklindeki uygulama, beyanname sayısına bakılmaksızın ayda 1000 kg olarak belirlenmiştir.

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Tüm Haberler