DEMİR ÇELİKTEN BİR KISIM ZİNCİR VE ZİNCİR AKSAMLARININ İTHALİNDE KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI

Resmi Gazetenin 24.05.2017/30075 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/6) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 7315 pozisyonunda yer alan bir kısım demir çelikten zincir ve zincir aksamlarının ithalatında 5 - 15 USD/Kg oranlarında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Belirlenen birim kıymetlerin altındaki fiyatlardan ithalat yapmak isteyen firmaların Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurup Gözetim Belgesi almaları gerekmektedir.

Yayım tarihini takip eden 30. gün yürürlüğe girecek olan bahse konu Tebliğ ek’te sunulmuştur.

EK - 1 DEMİR ÇELİKTEN BİR KISIM ZİNCİR VE ZİNCİR AKSAMLARININ İTHALATINDA KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI

EK - 2 GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU EVRAKLARI


Tüm Haberler