YOLCU BERABERİ / POSTA / HIZLI KARGO İLE GELEN EŞYAYA İLİŞKİN 2009/15481 SAYILI KARAR'DA DÜZENLEMELER

Resmi Gazetenin 11.04.2018/30388 tarih/sayısında yayımlanan ekli ‘’Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’’ ile 2009/15481 sayılı Karar’da bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda;

 

- Türkiye gümrük bölgesinde yerleşik bir kişiye posta/hızlı kargo kapsamında gelen eşyada gönderi başına muafiyet sınırı 30 Avro’dan, 22 Avro’ya düşürülmüş olup, sonradan yapılacak olası kontrol/denetimlerde herhangi bir ihtilaf yaşanmaması adına, 22 Avro üstü eşyaya isabet eden vergilerin ödenmesi suretiyle işlem tesis edilmesi önem arz etmektedir.

 

- Değeri 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap vb. basılı yayın muafiyet kapsamına alınmıştır.

 

- Değeri 1500 Avro’yu geçmeyip vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberi/hızlı kargo kapsamında gelen kitap vb. basılı yayınlar değeri üzerinden %8 oranında vergilendirilecektir.

 

- Değeri 1500 Avro’yu geçmeyip vergileri ödenmek suretiyle yolcu beraberi/hızlı kargo kapsamında gelen eşyanın aynı zamanda ÖTV Kanunu eki IV. Sayılı Liste kapsamında olması durumunda, tahsil edilecek vergilere ilaveten %20 oranında ayriyeten vergilendirilecektir.

 

- Ticari değer taşımadığı tespit edilen ve kamu kurum/kuruluşlarına, kütüphanelere, müzelere, eğitim ve bilimsel araştırma ile uğraşan kuruluşlara gönderilen ve bunlar tarafından temin edilen kitap veya basılı yayınlar muafiyet kapsamına alınmıştır.

http://denetsel.com/SF/368/GÜMRÜK KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR 15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKGÜMRÜK KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR 15481 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK

Tüm Haberler