KORUYUCU MASKELER, TULUMLAR, ÖNLÜKLER, GÖZLÜKLER, CERRAHİ MASKELER VE TIBBİ ELDİVENLERİN İHRACATI ÖN İZNE BAĞLANMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 04.03.2020/31058 sayısında yayımlanan İhracat 2020/4 Tebliğ ile, koruyucu maskeler (Gaz, toz ve radyoaktif toz filtreli), tulumlar (Koruyucu iş elbisesi), sıvı geçirmez önlükler (Kimyasallara karşı kullanılanlar), gözlükler, tıbbi/cerrahi maskeler ve tıbbi eldivenler (Steril/Non streril) ihracı ön izne bağlı ürünler kapsamına alınmıştır. Düzenleme kapsamında;

Tebliğ kapsamında alınan ürünlerin ihracatı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan izin alınması gerekmektedir.

Düzenleme, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT. 96-31)DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT. 2020-4)


Tüm Haberler