ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖTV MATRAH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI VE ÇİN MENŞELİ ELEKRTİKLİ OTOLARDA İGV ORANI ARTTIRILDI

Resmi Gazetenin 03.03.2023 tarih, 32121 sayısında yayımlanan 6885 ve 6886 sayılı Karar’lar kapsamında, elektrikli araçların ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesinin yanında, Çin menşeli elektrikli araçların İlave Gümrük Vergisi (İGV) oranı arttırılmıştır.

Özetle;

6885 sayılı Karar ile, daha evvel motor gücü 160 kW’ı geçmeyenlere yönelik %10 oranında tatbik edilen ÖTV için matrah, 700.000 TL’den 1.250.000 TL’ye, motor gücü 160 kW’ı geçenlere yönelik %50 oranında tatbik edilen ÖTV için matrah, 750.000 TL’den 1.350.000 TL’ye çıkarılmıştır.

6886 sayılı Karar ile 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 GTİP’ler kapsamında yer alan elektrikli binek otoların ithalatında halihazırda üçüncü ülkelere yönelik uygulanmakta olan %10 oranındaki İlave Gümrük Vergisi (İGV), Çin menşeli olanlar için %40 olacak şekilde arttırılmıştır.

Bahse konu Karar’lar yayımı tarihleri itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

6886 Sayılı Karar (Çin Menşeli Elektrikli Oto İGV Arttırımı).pdf

6885 Sayılı Karar (Elektrikli Oto ÖTV).pdf


Tüm Haberler