İHRACI KAYDA BAĞLI EŞYALAR LİSTESİNE ETİL ALKOL, KOLONYA, DEZENFEKTANLAR, HİDROJEN PEROKSİT VE MELTBLOWN KUMAŞLAR EKLENMİŞTİR

Resmi Gazetenin 18.03.2020/31072 tarih/sayısında yayımlanan İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/5) ile ihracı kayda bağlı bulunan eşyaların listesine Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan, Hidrojen Peroksit ve Meltblown Kumaşlar eklenmiştir.

Tebliğ’de GTİP detayları belirtilen bahse konu eşyalara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacaktır. 

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, bu tarihten önce tescil edilmiş bulunan beyannameler uygulama kapsamı dışında tutulmuştur.

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. İHRACAT 2006-7) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020-5)


Tüm Haberler