2021 YILI DAMGA VERGİLERİ YAYIMLANMIŞTIR

Gelir İdaresi Başkanlığınca Resmi Gazetenin 31349/29.12.2020 sayı/tarihli 1. Mükerrer sayısında yayımlanan 65 Seri Numaralı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 2021 yılında tahsil edilecek olan ve Tebliğ eki (1) Sayılı Tablo kapsamında belirtilen Damga Vergileri, yeniden değerleme olarak belirlenen %9,11 oranında arttırılmıştır.

Gümrük mevzuatının uygulanmasına yönelik olarak sıkça karşımıza çıkan bir kısım Damga Vergisi oran ve tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Belli Bir Parayı İhtiva Eden Mukavele, Taahhütname, Temliknameler: Binde 9,48

Belli Parayı İhtiva Etmeyen Tahkimname ve Sulhnameler : 97,20.- TL

Taşıma Senetleri : 0,80.- TL

Konşimentolar : 19,70.- TL

Menşe Ve Mahreç Şahadetnameleri : 33,40.-TL

Ordino : 0,80.- TL

Özet Beyan : 14,60.- TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler : 129,80.- TL

2021 Yılı Damga Vergileri

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO. 65) 

Tüm Haberler