1.07.2018 / 31.12.2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN V. SAYILI LİSTE

Türkiye/AB Gümrük Birliği Anlaşması gereğince, sanayicinin daha düşük maliyetle hammadde veya yarı mamül girdi temin etmek suretiyle rekabet gücünü artırmak adına üçüncü ülkelerden sıfır veya indirimli gümrük vergisi oranları ile ithal edebilecekleri eşyalara ilişkin 01.07.2018/31.12.2018 dönemine ait V. Sayılı Liste, 2018/11975 sayılı ‘’İthalat Rejim Kararına Ek Karar’’ kapsamında Resmi Gazetenin 27.06.2018/30461 tarih/sayısında yayımlanmıştır.

 

Bahse konu V. Sayılı Listede belirtilen indirimli veya sıfır Gümrük Vergisi oranlarından istifade edilebilmesi için, ithal eşyasının listede belirtilen özelliklere uygun olması veya Nihai Kullanım şartına haiz olanlar için, Nihai Kullanım mevzuatı çerçevesinde izin alınması gerekmektedir.

Karar’a Resmi Gazetenin http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm linki üzerinden ulaşılabilir.

İTHALAT REJİM KARARINA EK KARAR (2018-11975)


Tüm Haberler