SİTRİK ASİT İTHALATI KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.10.2022/31994 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/2) ile Tarife Cetvelinin 2918.14.00.00.00 pozisyonunda yer alan Sitrik Asit ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulaması getirilmiştir.

Özetle;

Getirilen düzenleme ile söz konusu eşyanın ithalatında 2,5 USD/kg-brüt şeklinde kıymet bazlı gözetim tatbik edilecektir.

Belirlenen gözetim fiyatının altındaki ithalatlarda fiyat tamamlaması yapılmak suretiyle Gözetim Belgesi ibraz edilmeden ithalat işlemi yapılabileceği gibi, Tebliğ’de izah edilen usul ve esaslar çerçevesinde İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde Gözetim Belgesi için başvuru yapılmasına müteakip alınacak Gözetim Belgesinde yer alan miktar ve rakamlar baz alınarak işlem yapılması mümkündür.

Düzenleme yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2022-2).docx

Tüm Haberler