SİGARA VE BİR KISIM TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEKİ MAKTU VERGİLER İLE ÖTV ORANLARINDA DÜZENLEME YAPILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.12.2020/31345 tarih/sayısında yayımlanan 24/12/2020 Tarihli ve 3328 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının Eki Karar (Karar Sayısı:3328) kapsamında sigara ve bir kısım tütün ürünlerinde uygulanmakta olan maktu vergiler ile ÖTV oranlarında düzenlemeye gidilmiştir.

Karar’da özetle;

- Karar’a konu GTİP’ler kapsamında olup ÖTV Kanunu III Sayılı Listenin B Cetvelinde yer alan ürünler için uygulanmakta olan maktu vergilerin 2021 yılının ilk 6 (Altı) ayı için sabit tutulmasına Karar verilmiştir.

- Kararın yayımı tarihi itibarıyla Karara konu ürünler için ÖTV oranları %67’den %63’e düşürülmüştür.

3328 Sayılı Karar


Tüm Haberler