GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 03.01.2019/30644 tarih/sayısında yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Antrepo, Geçici Depolama yerleri, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri, Usulsüzlük Cezası, Onaylanmış Kişi Statü Belgesi yetki kullanımı ile ilgili bazı düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme kapsamında;

 

Antrepo (Genel/özel) ve Geçici Depolama yerlerinin açma, işletme, devir vs. kriterlerde ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde bazı değişiklik ve eklemeler yapılmıştır

 

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerine ilişkin maddelerde bazı değişiklik ve eklemeler yapılarak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin yetki, sorumluluk, şirket yapıları, çalışma esasları gibi hususlar yeniden belirlenmiştir.

 

Usulsüzlük Cezalarına ilişkin fiillerin tanımlandığı Gümrük Yönetmeliğinin 82 no’lu ekinin 54 sırasına ‘’ Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması’’ şeklinde ekleme yapılarak, düzeltmelerde usulsüzlük cezasının daha yaygın olarak tatbikine mesnet oluşturulmuştur.

 

Geçerli/güncel Onaylanmış Kişi Statü Belgesine (OKSB) sahip olup, on beşten fazla, otuzdan az işçi istihdam eden firmalar, statü belgelerinin geçerlilik süresinin sonuna kadar belge ve belge kapsamında sahip oldukları hak ve yetkilerden faydalanmaya devam edeceklerdir.

 

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

GY EK-79


Tüm Haberler