İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN KIYMETİ

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2009/123 sayılı Genelgelerinde; Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ikincil işlem görmüş ürün olarak ithal edilecek ürünlerin gümrük kıymetinin hesaplanmasında belge üzerinde yer alan birim fiyatın esas alınması gerektiği belirtilmişti.

Uygulamada ise, genellikle ekonomik değeri düşük olan bu ürünlerin beyanında bazı firmalar bu kurala riayet etmekle birlikte, bazı firmaların ikincil işlem görmüş ürünün reel piyasa fiyatı üzerinden beyan yaptıkları da bilinmektedir.  

İthal eşyasının gümrük kıymetine ilişkin mevzuatla çelişen ve bazı firmalar için haksız vergi tahsilatına neden olan bu uygulama neticesinde; Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2017/11 sayılı Genelgesi ile 2009/123 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu vesile ile, ikincil işlem görmüş ürün beyanları eşyanın reel fiyatlar üzerinden yapılmakla birlikte, belge üzerindeki miktar ve birim fiyatın gerçeği yansıtmadığı yönünde şüphe oluşması halinde, gümrük idaresince kıymet araştırmasına gidilebilecektir. Yapılacak kıymet araştırmalarında ikincil işlem görmüş ürünlere ait yurtiçi navlun ve sigorta giderleri dikkate alınmayacaktır.

İdarece gümrük mevzuatında belirlenen yöntemler çerçevesinde yapılacak kıymet araştırması neticesinde, yapılan beyanların reel fiyatı yansıtmadığının tespiti halinde, farka isabet edecek kısım için ek tahakkuk ve ceza tatbik edilmesi söz konusu olacaktır.

Bahse konu Genelge ekte sunulmuştur.

İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN KIYMETİ (2017-11 GENELGE)

Tüm Haberler