İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2017/32) / ÇİN MENŞELİ SICAK HADDE BAZI LEVHA SAC'LARDA DAMPİNG UYGULAMASI

ERDEMİR Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından yapılan başvuruya binaen, Ekonomi Bakanlığınca ’İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2016/51)’’  nezdinde açılmış bulunan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bir kısım “Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürünlerin ithalatına ilişkin damping soruşturması tamamlanmıştır.

 

Bu minvalde, Resmi Gazetenin 29.11.2017/30255 tarih/sayısında yayımlanan ekli İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2017/32)’’  çerçevesinde Damping’e karşı önlem uygulamaya konulmuş bulunmaktadır.

 

Anılan Karar çerçevesinde 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90  GTİP kapsamında ithal edilecek ÇHC menşeli eşyalar için %22,55 oranında Damping Vergisi alınmasına karar verilmiştir. İstisnai olarak, ‘’Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd.’’ firmasından ‘’Üretici Belgesi’’ ibraz edilerek yapılacak ithalatta bu oran %16.89 olarak tatbik edilecektir..

 

Bahse konu ürünlerin farklı ülkelerden yapılacak ithalatlarında herhangi bir menşe araştırması/soruşturmasına maruz kalınmaması adına, anılan ürünlerin ithalatında Menşe İspat Belge ibrazı önem arz etmektedir. 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-32)

Tüm Haberler