TÜRKİYE İLE VENEZUELA ARASINDAKİ TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ ANLAŞMASI YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR.

Resmi Gazetenin 21.08.2020/31220 tarih/sayısında yayımlanan 2841 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Karar kapsamında Türkiye ile Venezuela arasındaki Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması 21.08.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Karar kapsamında İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı Listede yer alan sanayi ürünlerinin Venezuela menşeli olanlarının ithalatında gümrük vergisi oranı sıfırlamış olmakla birlikte, Karara konu Ek II’de yer alan eşyalar için karşılarında belirtilen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilecektir. 

Diğer yandan, ülkelerin Hariç Listelerinde yer alan eşyaları dışındaki kategorilerde yer alanlar için gümrük vergisinin maksimum 7 yıl içinde sıfırlanması öngörülmektedir.

İthalat Rejimi Kararı eki I, III ve IV sayılı listelerde belirtilen eşyaların Venezuela menşeli olanlarının ithalatında bu Kararın ekinde belirtilen Gümrük vergisi oranları uygulanacaktır. 

Halihazırda bir çok eşya ve ülke bazında ihdas edilmiş buluna İlave Gümrük Vergileri (İGV), Venezuela menşeli eşyalar için uygulanmayacaktır.

Anlaşma şartlarından yararlanılabilmesi için, doğrudan nakliyat kuralına uyulması ve anlaşmada belirtilen EUR1 Dolaşım Belgesinin ibrazı gerekir.

Anlaşma metnine Resmi Gazetenin https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200601M1-1.pdf linki üzerinden ulaşılması mümkündür.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı. 2841)


Tüm Haberler