ÖTV KANUNUNA EKLİ LİSTELERE KONU EŞYALARIN ÖTV ORAN VE TUTARLARI İLE, İLGİLİ BİR KISIM MEVZUATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Resmi Gazetenin 27.03.2018/30373 tarih/sayısında yayımlanan ekli 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2018/11542 kapsamında;

 

- 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I. Sayılı Listenin A ve B cetvellerinde yer alan mallara ilişkin ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.

- 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli II. Sayılı Listede yer alan mallara ilişkin vergi oranları yeniden belirlenmiştir.

- 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli III. Sayılı Listenin A ve B cetvellerinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi oranları yeniden belirlenmiştir.

- İlgili ÖTV listelerinde yer alıp GTİP bazında korelasyona uğramış eşyalarda GTİP revizeleri yapılmıştır.

ÖTV ORAN VE TUTARLARINDA DEĞİŞİKLİK ( 2018-11542 SAYILI KARAR)


Tüm Haberler