İÇTEN YANMALI MOTORLAR İÇİN YAĞ, YAKIT VE HAVA FİLTRELERİ İLE ÇAKMAK VE BENZERİ ATEŞLEYİCİLERE AİT PLASTİK GAZ HAZNELERİNİN İTHALATINDA TSE DENETİMİ

Resmi Gazetenin 16.09.2017/30182 tarih/sayısında yayımlanan ekli İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/29) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;

 

8421.23.00.00.00 GTİP kapsamında yer alan İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtrelerinin

 

8421.31.00.90.00 GTİP kapsamında yer alan İçten yanmalı motorlar için hava filtrelerinin,

 

9613.90.00.00.11 GTİP kapsamında yer alan çakmak ve benzeri ateşleyicilere ait plastikten gaz haznelerinin (Gaz içersin içermesin)

 

İthalatı TSE (TAREKS) denetimi kapsamına alınmıştır.

 

Bahse konu Tebliğ hükümleri, plastikten gaz hazneleri için yayımı tarihinde, diğerleri için yayımını takip eden 45 gün sonunda yürürlüğe girecektir.

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞİ. 2017-29


Tüm Haberler