TÜRKİYE-BİRLEŞİK KRALLIK STA KAPSAMINDA MENŞE KURALLARI İLE MENŞE PROTOKOLÜ VE EKLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

Resmi Gazetenin 15.04.2021/31454 (Mükerrer) tarih/sayısında yayımlanan 3827 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokolünü değiştiren 15 Mart 2021 tarih, 02/2021 sayılı Karar yayımlanmıştır.

Özetle;

14 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile anlaşmaya ilişkin menşe kuralları ve menşe işlemlerine ilişkin protokol ve ekleri değiştirilmiştir.

Düzenleme çerçevesinde protokolün uygulanmasında sınıflandırma, sevkiyat, ihracatçı, aynı eşya, ithalatçı, girdi, menşeli olmayan girdi, menşe beyanı, ürün, imalat ve kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti tanımlanmış, menşe kazanımına ilişkin genel koşullar, menşe kümülasyonuna ilişkin kurallar, tolerans oranları, yetersiz üretim konuları ile etkisiz unsurlara yer verilmiştir.

Mevcut durumda anlaşma kapsamında yapılan ihracatlarda Telafi Edici Vergi (TEV) tahsilatı söz konusu olmamakla birlikte, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde, taraflardan herhangi birinin talebi üzerine ortak komite tarafların TEV ve Dahilde İşleme uygulamalarını gözden geçirebilecektir. Yapılacak gözden geçirme sonucunda Ortak Komite TEV muafiyeti ilgili hususlarda sınırlama veya kısıtlama getirebilecektir.

Anlaşma çerçevesinde tercihli muameleden yararlanılabilmesi açısından düzenlenmesi tarihinden itibaren 12 (Oniki) ay  geçerli olacak menşe beyanının fatura veya başka bir ticari belge üzerine yapılabileceği gibi, ihracatçı firma tarafından elektronik imza ve şifre kullanılarak menşe beyanının ithalatçı firmaya doğrudan elektronik ortamda da iletilebileceği belirtilmiştir.

Eşyanın ithali esnasında çeşitli nedenlerle ibraz edilemeyen menşe beyanının 2 (İki) yıl içerisinde sunulması halinde ödenen vergiler geri alınabilecektir.

Protokol kapsamında Andorra Prensliği ve San Marino Cumhuriyeti menşeli ürünler AB menşeli ürünler olarak kabul edilecek olup, Septe ve Melilya AB dışında tutulmuştur.

Protokol eklerinde tarife bazlı menşe kazanım kural ve oranları, bir kısım elektrikli akümülatörler ve elektrikli vasıtalar için 14 Nisan 2021-31.12.2023 ve 01 Ocak 2024-31 Aralık 2026 geçici menşe kuraları, bir kısım alüminyum ürünleri için 14 Nisan 2021-31.12.2023 ve 01 Ocak 2024-31 Aralık 2026 ile 01 Ocak 2027 sonrası dönemler ilişkin uygulanacak kotalara yer verilmiştir.

Protokol ekinde Menşe Beyanı, ihracatçı firmalar tarafından tedarikçilerinden talep edebilecekleri Tedarikçi Beyanı veya Uzun Dönem Tedarikçi Beyanı metinleri ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar yayımlanmıştır.

TR-UK STA MENŞE KURALLARI, MENŞE PROTOKOLÜ DEĞİŞİKLİK KARARI

Brexit-Telafi Edici VergiTüm Haberler