AB MENŞELİ/ÇIKIŞLI (İSPANYA HARİÇ) BİR KISIM MAFSAL HALKALI ZİNCİR VE AKSAMLARININ İTHALATINA YÖNELİK DAMPİNG SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Resmi Gazetenin 21.05.2024/32552 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/19) kapsamında AB Ülkeleri menşeli/çıkışlı (İspanya hariç) bir kısım mafsal halkalı zincir ve aksamlarının ithalatına yönelik damping soruşturması açılmıştır. Özetle;

 

Soruşturmaya konu GTİP numaraları 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 olarak belirlenmiştir.

 

Soruşturma kapsamında Tebliğde GTİP numaraları belirtilen eşyaların bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına, 37 gün içinde cevaplamaları kaydıyla soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir.

 

Soruşturmaya ilişkin detay bilgilerine https://www.ticaret.gov.tr/ithalat web sayfası üzerinden "Ticaret Politikası Savunma Araçları", " İzleme ve Önlemlerin Etkisiz Kılınması", "Yürüyen Soruşturmalar" sekmelerinden ulaşılması mümkündür.

 

Türkiye’de yerleşik bildirim gönderilmemiş firma, kurum ve kuruluşlardan soruşturmaya taraf olmak isteyenler, soru formlarına cevapları ile resmi görüşlerini kendilerine ait KEP adreslerinden Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP veya oeksorusturma@ticaret.gov.tr e-posta adresine, yurtdışında yerleşik firma/kurumlar ise resmi görüşlerini fiziki ve elektronik ortamda Bakanlığın posta adresine gönderebilecektir.

 

Taraflar, Soru Formunda istenilen bilgilerin dışında soruşturmayla ilgili olduğunu düşündükleri ilave bilgi, belge ve görüşlerini, delilleriyle birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.

 

Bakanlıkça soruşturma sürecinde geçici önlem uygulanmasına karar verilebileceği gibi, uygulamaya konulacak kesin önlemin geriye dönük olarak (Azami 90 gün) tatbik edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir.

 

Bahse konu Tebliğ, yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2024-19).docx

 

 

 


Tüm Haberler