2022 YILI GÜMRÜK TARİFE CETVELİ KORELASYONU

Dünya Gümrük Örgütü (WCO) tarafından Armonize Sisteminin (Harmonized System) mevcut 2017 versiyonunda önemli değişiklikler yapılarak 2022 versiyonu yayımlanmıştır.

Yayımlanan 2022 versiyonu özelinde bir kısım gümrük tarife pozisyonları kaldırılmış, bir kısım yeni tarife pozisyonları oluşturulmuş, bir kısımlarının da kapsamı genişletilmiştir.

2022 yılına ait AB Ortak Gümrük Tarifesi de, AB Resmi Gazetesinin (Official Journal of the European Union) 29.10.2021 tarih, L385/1 sayısında ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1832&qid=1638942136057&from=EN ) Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) 2022 versiyonu dikkate alınarak yayımlanmıştır.

Dünya Gümrük Örgütü ile Topluluk Ortak Gümrük Tarifesine uyum kuralları çerçevesinde 2022 yılına ait Türk Gümrük tarife cetvelinin de bu değişiklikler dikkate alınarak oluşturularak Resmi Gazetede yayımlanması beklenmektedir.

Bilimsel, teknolojik, kimyasal, nükleer, uyuşturucu, çevre, yeşil enerji, ürün bazlı ticaret hacimleri vs. gelişmeler dikkate alınarak yayımlanacak olan 2022 yılına ait Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aşağıda özetlenen korelasyonlar söz konusu olabileceğinden, Yatırım Teşvik Belgeleri, Dahilde İşleme Belge/İzinleri vs. belge ve listelerde GTİP değişiklikleri olacaktır.

Korelasyona konu bir kısım eşyada özetle;

Akıllı telefonların 8517.13, 3D yazıcıların 8485, Dronların 8806, ışık yayan diyotların (LED)  8539.51 & 8539.52, düz panel ekran modüllerinin 8524, güneş enerjili su ısıtıcılarının 8419.12, bir kısım kameraların 8525.81, 8525.82, 8525.83 ve 8525.89, elektrikli ve elektronik atık ve hurdaların (Pil, akü vs.) 8549, bir kısım rezistansla ısıtılan ocak ve fırınların 8514.11 ve 8514.19, sanayiide veya laboratuvarlarda kullanılan elektrikli bir kısım diğer ocak ve fırınların 8514.31, 8514.32 ve 8514.39,bir kısım güneş enerjisi ürünlerinin 8541.41 ila 8541.49, dolomit ateş tuğlası harcının 3816, halojenli metan, etan ve propan türevlerini içeren karışımlarının 3827, bir kısım endüstriyel robotların 8428.70, bir kısım kurutucuların 8419.34 ve 8419.35, mikrobiyal katı ve sıvı yağların ekstraksiyonu veya hazırlanmasına mahsus makinaların 8479.20, motorlu taşıtlar için katalitik konvertörler ve partikül filtrelerinin 8421.32, yarı römorklar hibrit ve elektrikli yol traktörlerin 8701.21 ila 8701.29, eşyaların taşınması için elektrikli araçların 8704.21 ila 8704.23, 8704.31 ila 8704.32, 8704.41 ila 8704.43, 8704.51 ila 8704.52 ve 8704.60, 87 numaralı fasılda yer alan motorlu taşıtların pencerelerinin 8708.22 pozisyon veya alt pozisyonlarda yer alması beklenmektedir.

Korelasyona uğrayacak eşya ve GTİP’ler özelinde herhangi bir ihtilafa mahal verilmemesi ve olası müeyyidelere maruz kalınmaması adına, 2022 yılı itibariyle yapılacak beyanlarda dikkatli olunması önem arz etmektedir.

Korelasyona konu olabilecek tüm eşyalara ilişkin Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) hazırlamış olduğu tablonun Türkçe çevirisi yapılarak, ekte sunulmuştur.

2022 - 2017 Correlation ENG-TR.pdf


Tüm Haberler