ÖĞÜTÜCÜ BİLYALAR VE BENZERİ EŞYANIN İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI AÇILMIŞTIR

Yerli üreticiler tarafından yapılan başvuru neticesinde, Resmi Gazetenin 09.1.2021/31623 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2021/8) kapsamında, Tarife Cetvelinin 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 pozisyonlarında yer alan öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri/diğer eşyanın ithalatına yönelik soruşturma açılmıştır.

Soruşturma, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Korunma Önlemleri ve Gözetim Dairesi tarafından yürütülecektir.

Soruşturmaya taraf olup, görüş beyan etmek isteyen Türkiye’de yerleşik firmaların 30 (Otuz) içerisinde KEP adresleri ile Bakanlığın ticaretbakanligi@hs01.kep.tr KEP adresi üzerinden, yurtdışında yerleşik olup görüş beyan etmek isteyen firmaların ise, Genel Müdürlüğün EBYS E-Posta adresi (korunma@ticaret.gov.tr) üzerinden Soru Formlarına cevap ve görüşlerini bildirmeleri gerekmektedir.

Soruşturmaya ilişkin Soru Formlarına, http://www.ticaret.gov.tr web adresinde yer alan “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasındaki “Korunma Önlemleri/Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılıp indirilmesi mümkündür.

Bahse konu soruşturmanın 9 (Dokuz) ay içerisinde tamamlanacağı belirtilmekle birlikte, gerekli durumlarda bu süre 6 (Altı) ay uzatılabilecektir.

Soruşturma süreci veya sonunda önem ihtimaline karşın, bahse konu eşyalarla ilgili olarak yapılacak sipariş/sevkiyat veya ithalatında dikkatli olunmasında fayda olacaktır.

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2021-8)

Tüm Haberler