BİR KISIM PLASTİK FİLM, LEVHA, FOLYO BENZERİ EŞYADA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASI GENİŞLETİLMİŞTİR

Resmi Gazetenin 27.08.2022 tarihli sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No. 2015-3) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 3920 ve 3921 pozisyonlarında yer alan bir kısım plastikten levha, film, folyo vb. eşyanın ithalatında uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim uygulamasının kapsamı genişletilerek değişikliğe gidilmiştir.

Özetle;

Daha evvel 2009/7 Tebliğ (Mülga - 27.08.2022-31936 R.G.) kapsamında yer alan 3920.20.21.00.11 ve 3920.20.21.00.19 GTİP numaralı bioryente/PP cinsi eşyalar 2015/3 Tebliğ kapsamına alınmıştır.

2015/3 sayılı Tebliğin kapsamı genişletilerek 3920.10 alt pozisyon kapsamındaki polietilenden olanlar (3000 USD/Ton) ile,  3921.19 alt pozisyon kapsamındaki gözenekli diğer plastiklerden olanlar (5000 USD/Ton) kıymet bazlı gözetim uygulaması kapsamına alınmıştır.

Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASINDA (TEBLİĞ NO. 2015-3) DEĞİŞİKLİK .docx

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No. 2015-3)(Güncel).pdf


Tüm Haberler