DAHİLDE VE HARİÇTE İZİN BELGELERİ İLE VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNA BELGELERİNE, BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİNE MÜCBİR SEBEPTEN EK SÜRE HAKKI TANINMIŞTIR

Ukrayna ile Rusya arasında cereyan eden savaş vesilesiyle, firmaların bu ülkelere yönelik ihracat taahhütleri için Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğünce mücbir sebepten ek süre konulu 05.04.2022 tarihli yazı yayımlanmıştır.

Yazıda özetle;

04.04.2022 tarihinden önce düzenlenip taahhüt hesabı henüz kapatılmamış bulunan Dahilde İşleme İzin ve Belgelerine ihracatın anılan ülkelere yapılacağını teyid eden akreditif, kontrat vs. belgelerle ispat edilmesi veya son dört takvim yılı itibariyle bir kısım ihracatın bu ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, belge süresinin sonundan itibaren en geç üç ay (Gümrükten alınan izinler için bir ay) içerisinde başvurulması halinde, altı (6) aya kadar ek süre verilebilecektir.

Hariçte İşleme Belgeleri için bu haktan yararlanılabilmesi için, belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) aylık süre içerisinde başvurunun yapılması gerekir.

Vergi, Resim Harç İstisnası belgeleri kapsamında belge sürelerinin sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa, belgesiz ihracat kredileri için süre sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde 12 (Oniki) aya kadar ek süre verilebilecektir.

Anılan tarihten önce Bakanlık nezdinde ek süre müracaatında bulunmuş olmakla birlikte, başvuruları reddedilen firmaların da bu haktan yararlanmaları mümkün kılınmıştır.

Diğer yandan, belge taahhüt hesabının eksik ihracat dışında farklı gerekçelerle müeyyideli kapanacak olması veya belgeye ek süre imkanı tanınsa dahi, uygulanacak müeyyidenin değişmemesi durumlarında ek süre taleplerinin reddedilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Dahilde ve Hariçte İşleme İzin Belgeleri ile Vergi, Resim, Harç İstisna Belgelerine Ek Süre (Mücbir Sebep).pdf

Tüm Haberler