POLİ(METİL METAKRİLİK) FİLM/TABAKA/LEVHA İTHALATINDA UYGULANMAKTA OLAN KIYMET BAZLI GÖZETİM UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK

Resmi Gazetenin 17.10.2017/30213 tarih/sayısında yayımlanan İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  (TEBLİĞ NO: 2017/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ kapsamında;

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde 3920.51.00.00.00 GTİP kapsamında yer alan Poli(metil metakrilik)’ten olan plastikten film/levha/plaka cinsi ürünlerin ithalatında uygulanmakta olan kıymet bazlı gözetim, kalınlığı 10,5 mm ve altında olanlar için ‘’10 USD/CİF/Brüt Kg’’’  kalınlığı 10,5 mm ve üstünde olanlar için ‘’6 USD/CİF/Brüt Kg’’’ olacak şekilde yeniden belirlenmiştir.

Belirtilen fiyatların altındaki rakamlar üzerinden ithalat yapmak isteyen firmaların Tebliğ eki form/bilgi/belgeler ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne başvurup, Gözetim Belgesi almaları gerekmektedir.

EK 1 - İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO. 2017-12)

EK 2 - GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU (2017-12)


Tüm Haberler