2018 YILI ''CE'' TEBLİĞİ ( ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2018/9 )

Resmi Gazetenin 30.12.2017/30286 tarih/sayısında ekli ‘’CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/9)kapsamında 2018 yılında ithalatı ‘’CE’’ denetimine tabi eşyalar yeniden belirlenmiştir.

 

Geçmiş yıla ait 2017/9 (Mülga)sayılı Tebliği ile karşılaştırıldığında;

 

3604.10.00.00.00  GTİP kapsamında yer alan Şenlik fişekleri yeni Tebliğe eklenmiştir.
3604.90.00.00.11  GTİP kapsamında yer alan İşaret fişekleri yeni Tebliğe eklenmiştir.
3604.90.00.00.12  GTİP kapsamında yer alan Yağmur fişekleri yeni Tebliğe eklenmiştir.
3604.90.00.00.13  GTİP kapsamında yer alan Sis işaretleri yeni Tebliğe eklenmiştir.
3604.90.00.00.19  GTİP kapsamında yer alan Diğer pirotekni eşyası yeni Tebliğe eklenmiştir.
8413.70.30.90.00  GTİP kapsamında yer alan Isıtmada veya sıcak su temininde kullanılan salmastrasız çarklı pompalar yeni Tebliğe eklenmiştir.
8441.80.00.00.19  GTİP kapsamında yer alan Kağıt hamuru, kağıt veya kartonun işlenmesine mahsus diğer makine/cihazlar yeni Tebliğe eklenmiştir.

8478.10.00.00.00  GTİP kapsamında yer alan Tütünün hazırlanmasına veya işlenmesine mahsus makine/cihazlar yeni Tebliğe eklenmiştir.
8479.89.97.90.00  GTİP kapsamında yer alan 84 fasılda belirtilen makine/cihazlardan farklı, kendine özgü bir fonksiyonu olan makine/cihazlar yeni Tebliğe eklenmiştir.
8504.40.30.10.19  GTİP kapsamında yer alan otomatik bilgi işlem makineleriyle kullanılacak türden diğer güç kaynağı üniteleri yeni Tebliğe eklenmiştir.

8543.70.90.00.19  GTİP kapsamında yer alan Yalnız kavitasyon, lipoliz cihazları ile benzeri zayıflama cihazları yeni Tebliğe eklenmiştir.
8481.80.31.00.00  GTİP kapsamında yer alan Termostatik kontrollü valfler yeni Tebliğ’den çıkarılmıştır
8481.80.81.00.00  GTİP kapsamında yer alan Küresel ve konik valfler yeni Tebliğ’den çıkarılmıştır

Geçmiş yıllardaki Tebliğler kapsamında yer alıp, taşıtlarda kullanılmaları hasebiyle denetimlerden istisna tutulan bir kısım makine/teçhizat için yeni düzenlemede; ‘’Taşıtlarda kullanılanlar hariç’’ ibaresi yerine, ‘’Motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar’’ ibaresi getirilmiş olup, böylelikle motorlu kara taşıtları dışındaki kullanılanlar istisna kapsamı dışına çıkarılmıştır.

Tebliğ kapsamında başlamış işlemlerde talep halinde, 2017/9 (Mülga) sayılı Tebliğin lehe olan hükümlerinden faydalanılabilmesi mümkün olup, yayımlanan yeni Tebliğe eklenen ve Tebliğin yayımından önce sevkiyatına başlanan veya çıkış ülkesinde beyannamesi verilmiş bulunan makine/teçhizatlar için, Tebliğ hükümlerinin 45 gün süreyle uygulanmamasına yönelik geçiş süreci hakkı tanınmıştır.

_CE_ TEBLİĞİ (2018-9)

 


Tüm Haberler