BİR KISIM TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE KİMYASAL ÜRÜN İTHALATININ KAYDA ALINMASI SURETİYLE GÖZETİM UYGULANMASINA YÖNELİK TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Resmi Gazetenin 25.12.2020/31345 tarih/sayısında yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) kapsamında bir kısım tekstil, konfeksiyon, deri ve kimyasal ürün ithalatının kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Özetle;

- İthalata ilişkin kayıt işlemleri, Bakanlıkça Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

- Kayıt Belgesi elektronik ortamda düzenlenecektir.

- Beher Özet Beyan, TIR Karnesi veya Transit Beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olanlar uygulamadan istisna tutulmuştur.

- Kayıt Belgesi başvurularında yetki belgeleri, İthalatçı Bilgi Formu, İhracatçı Kayıt Formu, Örme/dokuma kumaş, iplik, elyaf cinsi eşya için detay beyanları ile gerek görülmesi halinde, İhracatçı-Üretici Bilgi Fomları talep edilecektir.  

- Sunulan belgelerin doğruluğundan ithalatçı ve temsilcisi sorumlu tutulmuştur.

- Usulüne uygun/eksiksiz Kayıt Belgesi başvurularının en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılacağı belirtilmiştir.

- Kayıt Belgelerinin geçerlilik süresi 90 (doksan) gün olup, bu süre uzatılamayacağı gibi, birden fazla beyanname için kullanılamayacağı ve devredilemeyeceği belirtilmiştir.

- Beyanname konusu eşyanın kıymet veya miktarının, Kayıt Belgesinde kayıtlı toplamı %5'ten (%5 dâhil) daha az bir oranda aşması ithalata engel teşkil etmeyecektir.

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (Tebliğ No. 2020-9)

2020-9 Sayılı Tebliğ Ekleri


Tüm Haberler