TARİFE CETVELİNİN 31 NUMARALI FASLINDA YER ALAN GÜBRELER, İHRACATTA KAYIT UYGULAMASI KAPSAMINA ALINMIŞTIR

 

Resmi Gazetenin 12.10.2021/31626 tarih/sayısında yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2021/8) kapsamında Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 31 numaralı fasıl altında sınıflandırılmış gübrelerin ihracatı kayıt uygulaması kapsamına alınmıştır.

Tebliğ’in yayımı öncesinde 3105 pozisyonu kapsamındaki bir kısım gübrelerle sınırlı olan kayıt uygulaması, 31 numaralı fasıl ve alt pozisyonlarının (3101, 3102, 3103, 3104 ve 3105) tamamını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ekonomik gelişmeler ve piyasa arz/talep durumlarını baz alarak, ihracı kayda bağlı eşyalar özelinde esasa veya uygulamaya yönelik ilave tedbirleri almakla yetkili kılınmış olup, uygulamaya yönelik getirilmesi muhtemel düzenlemelere riayet edilmesi önem arz etmektedir.

 

İHRACAT 2021-8 Tebliğ

Tüm Haberler